Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

W dniu 10 października obchodzony był Światowy Dzień Drzewa, którego pomysłodawca to amerykański przyrodnik Juliusz Sterling Morton. W 1872 roku po raz pierwszy zachęcił on swoich rodaków do sadzenia drzew. Dzięki jego akcji w tym samym roku posadzono w Stanach Zjednoczonych ponad milion nowych drzew.

Święto to trafiło do Europy w 1951 roku, natomiast w Polsce obchodzone jest od kilku lat.
W ramach tego święta Klub Gaja od 2003 roku organizuje ogólnopolską akcję sadzenia drzew w ramach programu edukacyjnego „Święto Drzewa”. Akcja ma w swoich założeniach służyć ochronie drzew i popularyzacji ich znaczenia w biosferze oraz podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Przez ostatnie 10 lat w ramach programu „Święto Drzewa” posadzono w Polsce i na świecie blisko 570 tys. drzew.

Drzewa odgrywają bardzo ważną rolę dla życia na Ziemi, gdyż dzięki prowadzonemu na ogromną skalę procesowi fotosyntezy najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen dla ponad 2500 ludzi. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób.

Drzewa pobierają również CO2 z atmosfery dzięki czemu w znaczny sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi, produkują także największą ilość substancji organicznych i są najważniejszym składnikiem lasów, oraz tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Ich obecność i stan zdrowia ma wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego.

Kolejną rolą, jaką spełniają drzewa jest regulacja klimatu poprzez utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza i łagodzenie nagłych zmian temperatury. Stanowią one naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu, a ich korzenie spowalniają procesy erozji gleb, przez co wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia wód. Pełnią również funkcje jako zapory przeciwwietrzne, przeciwśnieżne, a także przeciwpowodziowe, ponieważ przyczyniają się do umacniania brzegów rzek, jezior i mórz, a sadzone wzdłuż ruchliwych dróg wpływają na ograniczenie hałasu.

Brak drzew powoduje zaburzenia obiegu wody. Ziemia szybko ulega erozji i nie wchłania wód opadowych, skutkiem czego są powodzie i lawiny błotne. Wylesienie ma dodatkowo ogromny wpływ na globalne ocieplenie, ponieważ jest źródłem około 15-20% światowej emisji gazów cieplarnianych. Ich niszczenie powoduje zwiększenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze, a wiec wpływa na wzrost efektu cieplarnianego.

Dzień drzewa jest więc wspaniałą okazją do zasadzenia nowych drzew, które przyczynią się do produkcji tlenu.

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry