Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

W dniu 10 października obchodzony był Światowy Dzień Drzewa, którego pomysłodawca to amerykański przyrodnik Juliusz Sterling Morton. W 1872 roku po raz pierwszy zachęcił on swoich rodaków do sadzenia drzew. Dzięki jego akcji w tym samym roku posadzono w Stanach Zjednoczonych ponad milion nowych drzew.

Święto to trafiło do Europy w 1951 roku, natomiast w Polsce obchodzone jest od kilku lat.
W ramach tego święta Klub Gaja od 2003 roku organizuje ogólnopolską akcję sadzenia drzew w ramach programu edukacyjnego „Święto Drzewa”. Akcja ma w swoich założeniach służyć ochronie drzew i popularyzacji ich znaczenia w biosferze oraz podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Przez ostatnie 10 lat w ramach programu „Święto Drzewa” posadzono w Polsce i na świecie blisko 570 tys. drzew.

Drzewa odgrywają bardzo ważną rolę dla życia na Ziemi, gdyż dzięki prowadzonemu na ogromną skalę procesowi fotosyntezy najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen dla ponad 2500 ludzi. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób.

Drzewa pobierają również CO2 z atmosfery dzięki czemu w znaczny sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi, produkują także największą ilość substancji organicznych i są najważniejszym składnikiem lasów, oraz tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Ich obecność i stan zdrowia ma wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego.

Kolejną rolą, jaką spełniają drzewa jest regulacja klimatu poprzez utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza i łagodzenie nagłych zmian temperatury. Stanowią one naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu, a ich korzenie spowalniają procesy erozji gleb, przez co wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia wód. Pełnią również funkcje jako zapory przeciwwietrzne, przeciwśnieżne, a także przeciwpowodziowe, ponieważ przyczyniają się do umacniania brzegów rzek, jezior i mórz, a sadzone wzdłuż ruchliwych dróg wpływają na ograniczenie hałasu.

Brak drzew powoduje zaburzenia obiegu wody. Ziemia szybko ulega erozji i nie wchłania wód opadowych, skutkiem czego są powodzie i lawiny błotne. Wylesienie ma dodatkowo ogromny wpływ na globalne ocieplenie, ponieważ jest źródłem około 15-20% światowej emisji gazów cieplarnianych. Ich niszczenie powoduje zwiększenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze, a wiec wpływa na wzrost efektu cieplarnianego.

Dzień drzewa jest więc wspaniałą okazją do zasadzenia nowych drzew, które przyczynią się do produkcji tlenu.

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry
rolex https://www.replicauhren.to will be the special heart and soul regarding specialist information and also talent. de.wellreplicas.to is world-famous for its grand complications and luxury watches. https://www.orologireplica.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. https://www.redditwatches.com/ with fast shipping worldwide and 1 year warranty on all watches. design inspiration of the new women?ˉs wherewatches comes from the star ¨c large star.