Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Dzień Krajobrazu 20 października 2020.

Już po raz piąty, w dniu 20 października obchodziliśmy Dzień Krajobrazu. W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. W odpowiedzi na inicjatywę GDOŚ w 2017 r. Rada Europy ogłosiła tę datę Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

W tym roku tematem przewodnim są drzewa w krajobrazie. Skupione w grupach lub rosnące pojedynczo okazy często decydują o obliczu i charakterze krajobrazu. Drzewa pełnią w krajobrazach bardzo zróżnicowane funkcję: począwszy od soliterów, które dominują w przestrzeni, przez grupy lub szpalery drzew wyznaczające granicę kolejnych widoków, aż po rozległe skupienia stanowiące tło dla innych obiektów lub krajobrazów. Ze względu na swoją biologiczną różnorodność drzewa są obecne w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny. Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze, czy klimatyczne, lecz zyskują także znaczeń kulturowych, urastając nierzadko do rangi symbolu. Potężne drzewa przez wieki inspirowały poetów i malarzy, przez co ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaproponowała, aby tegoroczny Dzień Krajobrazu promować hasłem „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” zaczerpniętym z wiersza Leopolda Staffa pt.: „Wysokie drzewa”

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie po raz kolejny włączył się do akcji, która ma na celu popularyzowanie wiedzy w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów, a zarazem ukazanie jak drzewa przyczyniają się do wzbogacania krajobrazowego i kulturowego Polski.

Z tej okazji zorganizowano jesienny konkurs literacki „Drzewo w krajobrazie”. Przypominamy, że termin nadsyłania prac konkursowych mija 30 października. Zapraszamy do udziału!

Więcej szczegółów na temat konkursu pod adresem: http://parkikrosno.pl/474-strona-glowna/27554-aktualnosci/28341-i-edycja-jesiennego-konkursu-literackiego-drzewo-w-krajobrazie.html

Ponadto uczestniczono w zorganizowanej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego konferencji pn. „Krajobraz mojej miejscowości – moja przestrzeń”, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, skierowanej do pracowników samorządów oraz jednostek gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni oraz kształtowanie przestrzeni publicznej i krajobrazu, jako podmiotów mających bezpośredni wpływ na stan krajobrazu i zieleni w gminach.

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 803 631