Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

22 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.

22 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 roku zmieniono datę na 22 maja, czyli na datę wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej. Został on ustanowiony w 1994 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia wiedzy i uświadomienia wagi różnorodności biologicznej. Różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa.

Konwencja o różnorodności biologicznej została sporządzona w 1992 roku podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro i jest obecnie jednym z najbardziej powszechnych porozumień międzynarodowych. Przyjęto trzy cele konwencji: ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych. Różnorodność biologiczna  ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa, to dziedzictwo ludzkości, które należy chronić.

Konwencja o różnorodności biologicznej została ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku. Polska jest jednym z krajów europejskich o najbogatszej bioróżnorodności. 

Różnorodność biologiczna to dziedzictwo ludzkości, które należy chronić. Trzeba zadbać o to by nie naruszać istniejących eko-systemów na ziemi. Należy zwiększyć świadomość o ogromnym znaczeniu różnorodności biologicznej dla świata, o zagrożeniach, które prowadzą do pogorszenia sytuacji i skutkach zachwiania równowagi różnorodności biologicznej. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej służy temu celowi.

  • Data aktualizacji: 2021-06-17 14:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 652 580