Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

W dniu 30 listopada 2020 r. w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbył się odbiór II etapu prac zgodnie z umową zamówienia publicznego na „Wykonanie i dostarczenie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko – Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko – Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.” Z ramienia z ZKPK w Krośnie odbioru dokonała powołana przez Dyrektora Zespołu Komisja, natomiast ze strony wykonawcy uczestniczył Dyrektor BULiGL Oddział w Przemyślu. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry