Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

W dniu 29 sierpnia 2022 r. w Solinie odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady, Pan Paweł Panaś- Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów. Podczas posiedzenia obecny był również Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie- Pan Mariusz Trojan.
W trakcie obrad głos zabrał Dyrektor Zespołu, Pan Andrzej Krężałek, który poinformował o realizacji ustawowych zadań służb parków krajobrazowych, określonych w art. 105 i art. 107 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zrealizowanych przez Zespół w II półroczu 2021 r. oraz I półroczu 2022 r.
W kolejnym punkcie posiedzenia, Główny Specjalista ds. ochrony przyrody, za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiła stan realizacji zadań dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Ponadto, uczestnikom posiedzenia zostały zaprezentowane zmiany w siedzibie ZKPK w Krośnie dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Podczas dyskusji poruszono także bieżące sprawy dotyczące Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
Następnie Członkom Rady został zaprezentowany film promocyjny, który powstał przy współpracy ZKPK w Krośnie i gminy Dukla.
Na zakończenie posiedzenia uczestnicy skorzystali z atrakcji, jaką był przejazd koleją gondolową w Solinie wraz ze zwiedzeniem wieży widokowej na Górze Jawor.

Dziękujemy wszystkim za udział w Posiedzeniu.

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry