Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

ZKPK w Krośnie otrzymał dotację z WFOSiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. Ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

Nasza cywilizacja została zbudowana dzięki wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i może trwać tylko w oparciu o nie, dlatego jednym z głównych wyzwań człowieka XXI wieku jest właściwa dbałość o zasoby przyrody. Jako jej podstawę przyjęto zachowanie różnorodności biologicznej. Jest ona główną cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany. Utrata różnorodności biologicznej jest największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi. Obecnie obserwuje się dramatyczny spadek bioróżnorodności. Aby zapobiec utracie bioróżnorodności podejmuje się działania w ramach czynnej ochrony, które mają powstrzymać niekorzystne zmiany.

Zadanie polega na zachowaniu różnorodności krajobrazowej i ekosystemowej na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego poprzez:

- usuwanie drzew i krzewów polegające na mechanicznym (pilarką) lub ręcznym usunięciu (wycięciu) samosiewów drzew i krzewów takich gatunków jak: topola osika, wierzba sp., brzoza brodawkowata oraz innych gatunków wymagających takich czynności z ręcznym usunięciem biomasy poza granice dwóch użytków ekologicznych,

- ekstensywne koszenie z usuwaniem biomasy poza granice siedliska, bez użycia ciężkiego sprzętu (ręcznie lub przy użyciu lekkich kosiarek listwowych). Biomasa powstała w wyniku skoszenia będzie wywieziona lub przetransportowana ręcznie poza obszar dwóch użytków ekologicznych.

Całkowita powierzchnia prac wynosi 1,66 ha w tym obejmuje ona poszczególne części:

- działkę nr ewid. 21 w obrębie geodezyjnym Jasiel - Leśnictwo Moszczaniec (309c) na powierzchni 0,7615 ha. Śródleśna łąka, fragmentami podmokła, mająca znaczenie dla zachowania różnorodności krajobrazowej.

- działkę nr ewid. 19 w obrębie geodezyjnym Jasiel - Leśnictwo Moszczaniec (311h) na powierzchni 0,9 ha. Teren zabagniony ze stanowiskami cennych roślin: storczyk spp., kruszczyk błotny.

Zadanie jest współfinasowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry