Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

ZKPK w Krośnie otrzymał dofinansowanie z WFOSiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. Zachowanie różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej w paśmie Durnej i Łopiennika oraz Wołosania poprzez ochronę czynną polan śródleśnych – kontynuacja zadania.

Zbiorowiska półnaturalne na przestrzeni 60 lat ulegają gwałtownemu zarastaniu i tracą walor przyrodniczy i krajobrazowy. Z punktu widzenia przyrodniczego zmiana ta powoduje ujednolicenie szaty roślinnej i spadek różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej. Na zarastających polanach dolnoreglowych łącznie stwierdzono 330 cennych gatunków roślin. Dowiedziono, że cześć polan jest szczególnie cenna, gdyż reprezentują one siedliska związane ze zbiorowiskami wchodniokarpackimi czyli m.in. stanowiska w paśmie Jawornego i Wołosania. Z uwagi na walory krajobrazowe, jednymi z najciekawszych polan są stanowiska w rejonie masywu Durnej i Łopiennika, które sukcesywnie ulegają zarastaniu. Zarówno przez pasmo Wołosania jaki i Durnej przebiegają szlaki turystyczne m.in. Główny Szlak Beskidzki. 

           Zadanie polega na odkrzaczaniu ściany lasu, usunięciu nalotów i podrostów, usunięciu drzew lekkonasiennych, niebezpiecznych, zasłaniających widok w paśmie Durnej, Łopiennika                          i Wołosania na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Cisna. Całkowita powierzchnia prac wynosi 4,73 ha w tym obejmuje ona poszczególne części:

a) Habkowce - wydz. 30 f – 2 luki o łącznej pow. 0,45 ha - koszenie mozaikowe z ominięciem płatów goryczki trojeściowej. Odsłonięcie obrzeży polany poprzez usunięcie nalotów, podrostów, gałęzi zacieniających (dostępnych, bez konieczności wspinania się).

b) Habkowce – wydz. 30 g – łąka śródleśna o pow. 1,16 ha – w kierunku Łopiennika, utrzymanie w stanie nieleśnym - koszenie mozaikowe z ominięciem płatów goryczki trojeściowej i borówki czarnej. Odkrzaczenie z podrostów z ominięciem stanowiska wawrzynka wilczełyko. Usunięcie nalotów, gałęzi zacieniających (dostępnych, bez konieczności wspinania się). Pozostawienie drzew „pastwiskowych”. Usunięcie drzew zagrażających przy szlaku turystycznym (k. czarny).

c) Buk – wydz. 7 f – pow. całkowita 2,04 ha – część przyszczytowa Łopiennika – polana widokowa. Odkrzaczanie ściany lasu z podrostów, usunięcie nalotów, gałęzi zacieniających (dostępnych, bez konieczności wspinania się). Odkrzaczanie wzdłuż szlaku turystycznego (k. czarny) z nalotów i podrostów oraz usunięcie drzew zagrażających.

d) Buk – wydz. 7 g – pow. 0,18 ha - w części przyszczytowej Łopiennika – polana widokowa. Odkrzaczenie z nalotów i podrostów oraz usunięcie drzew zagrażających przy szlaku turystycznym (k. czarny).

e) Habkowce – wydz. 27 a – 2 luki o łącznej pow. 0,11 ha - koszenie mozaikowe z ominięciem płatów goryczki trojeściowej i borówki czarnej. Odsłonięcie obrzeży polany poprzez usunięcie nalotów i podrostów, gałęzi zacieniających (dostępnych, bez konieczności wspinania się).

f) Habkowce – wydz. 27 b – łąka śródleśna o pow. 0,40 ha – w kierunku Łopiennika utrzymanie w stanie nieleśnym - koszenie mozaikowe z ominięciem płatów goryczki trojeściowej i borówki czarnej. Odkrzaczanie wzdłuż szlaku turystycznego (k. czarny) z nalotów i podrostów oraz usunięcie drzew zagrażających.

g Habkowce – wydz. 27 d – luka o pow. 0,39 ha - koszenie mozaikowe z ominięciem płatów goryczki trojeściowej i borówki czarnej. Odsłonięcie obrzeży polany poprzez usunięcie nalotów i podrostów, gałęzi zacieniających (dostępnych, bez konieczności wspinania się). Usunięcie drzew niebezpiecznych.

Celem zadania jest spowolnienie procesów zarastania polan dolnoreglowych w paśmie Wołosania i Durnej będących wynikiem zaprzestania kulturowego wypasu na terenie Bieszczadów, zachowanie różnorodności krajobrazowej i ekosystemowej, zwiększenie atrakcyjności górskich szlaków turystycznych poprzez przywrócenie polan widokowych. Ponadto celem jest również zachowanie różnorodności gatunkowej, gdyż wykaszanie czy odkrzaczanie wpisuje się w aktywną ochronę ekosystemów nieleśnych jakimi są łąki/polany dolnoreglowe.

Zadanie jest współfinasowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry