Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Liczba odsłon: 3379929

Mapka

Mapka

Liczba odsłon: 10103457

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10103012

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10103094

Aktualności

Liczba odsłon: 6354632

W dniu 9 kwietnia 2024r. w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie podpisano porozumienie o współpracy między Centrum Wsparcia Turystyki Przyrodniczej i Rozwoju Destynacji Połoniny, Aevis N.O. Rybnícka 3951, 069 01 Snina, Fundacją Aevis  Rybnícka 3951, 069 01 Snina, a  Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8D.

Centrum Wsparcia Turystyki Przyrodniczej i Rozwoju Destynacji Połoniny, Aevis N.O.  reprezentowała menedżer -Diana Komarova , Fundacje Aevis   dyrektor  Rastislav  Mičaník, a Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie reprezentował   p.o. dyrektora Andrzej Krężałek. Porozumienia podpisane zostały w celu umacniania ochrony przyrody na terenie regionu Połoniny na Słowacji  i Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego w Polsce  Partnerzy postanawiają współpracować w następującym zakresie;

  1. Wzajemne promowanie walorów historycznych, kulturowych, turystycznych i przyrodniczych,
  2. Organizowanie warsztatów, paneli oraz gromadzenie i wymiana publikacji,
  3. Wymiana doświadczeń dotyczących:

- ochrony przyrody w warunkach rozwoju turystyki,

- rozwoju infrastruktury dla ekoturystyki w obszarach chronionych,

- edukacji ekologicznej społeczności lokalnej i turystów odwiedzających obszary chronione,

  1. Organizowanie wspólnych seminariów i szkoleń dla pracowników,
  2. Organizacja zwiedzania regionu Połoniny i Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego przez pracowników Fundacji Aevis, Centrum Wsparcia Turystyki Przyrodniczej i Rozwoju Destynacji Połoniny i ZKPK w Krośnie oraz inne zorganizowane grupy.

 

Dodatkowo Partnerzy ze Słowacji zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez ZKPK w Krośnie, zwiedzili ekspozycję przyrodnicza oraz Terenową Bazę Edukacyjną. W ramach współpracy przekazano słowackim partnerom materiały promocyjne ZKPK w Krośnie oraz foldery Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego w wersji słowackiej. Podpisanie porozumienia poprzedziła wizyta w marcu 2024r. na Słowacji w Sninie przedstawicieli  Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - Tomasza Białego i Jakuba Szczurka, którzy przedstawili propozycję współpracy i wspólnych działań na rzecz ochrony przyrody słowackim partnerom na terenie regionu Połoniny na Słowacji i Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego w Polsce. Efektem tej wizyty było podpisanie w dniu 9 kwietnia 2024r. porozumienia o współpracy pomiędzy ZKPK w Krośnie, a Słowackimi Partnerami.

Galeria
Liczba odsłon: 228

Atrakcje

Grafika atrakcje

Liczba odsłon: 10124864

Multimedia

Liczba odsłon: 10111508
 do góry