Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

Ścieżka przyrodnicza "Czarnorzeki (parking) - Sucha Góra"

„Czarnorzeki (parking) – Sucha Góra” –  długość około 2 km. Ma ona swój początek na parkingu w Czarnorzekach. Na trasie ścieżki zobaczymy podziemne wyrobiska kamienia – piaskowca istebniańskiego (sztolnie) będące miejscem hibernacji nietoperzy.  Niedaleko od sztolni - stanowisko dokumentacyjne "Sztolnia nad Czają I"  znajduje się  pomnik przyrody - "Źródło Mieczysław". Jest to niewielki staw, utworzony po wypływie wody z dawnego wyrobiska, gdzie eksploatowano piaskowiec. Z tego miejsca idąc w górę  dochodzi się na niewielką polanę i do drogi leśnej. Około 300 m od szlaku, na opadającym na północ stoku znajduje się cmentarz z I wojny światowej. Idąc dalej szlakiem dochodzimy na Suchą Górę (585m), która jest najwyższym wzniesieniem Pogórza Dynowskiego. Mijając szczyt, szlak nadal prowadzi grzbietem i dochodzimy pod bramę Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego z widoczną potężną wieżą (ok. 120 m wysokości, oddana do użytku w 1962r.), tu kończy się ścieżka Czarnorzeki (parking) – Sucha Góra.

  • Data aktualizacji: 2021-06-11 13:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 626 302