Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Rajd ze Szkołą Podstawową nr 1 w Dukli.

W dniu 12.06.2019 r. na zaproszenie Pani Katarzyny Poradyło ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dukli pracownik ZKPK w Krośnie, wraz z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dukli udał się na szczyt Góry Cergowej. Wyjście w teren zostało zorganizowane w celu poznania wartości przyrodniczych pobliskich lasów. Trasa wędrówki biegła częściowo przez "Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze" oraz ścieżkę przyrodniczą „Do Złotej Studzienki”.  W pięknych okolicznościach przyrody pracownik Zespołu informował uczniów o faunie i florze występującej na tym terenie, a także często udzielał odpowiedzi na pytania zadane przez młodzież. Z wieży widokowej na szczycie Cergowej (716 m n.p.m.), dzieci podziwiały wspaniałą panoramę Beskidu Niskiego. W czasie odpoczynku uczestnicy otrzymali pamiątkowe pocztówki z logo ZKPK w Krośnie i wysłuchali krótkiego wykładu na temat Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

  • Data aktualizacji: 2021-05-04 12:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 422 121