Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Bieg „poGórze”.

29 czerwca 2019r. podczas Dni Ziemi Frysztackiej odbył się inauguracyjny bieg „poGórze”. W ramach biegu przeprowadzono dwa dystanse, którymi była „Herbowa26-tka” i „Dębowa11-stka”, które zgromadziły na starcie około 120 zawodników. Pomysłodawcy poprzez nazwę chcą nie tylko promować bieganie ale także walory turystyczne Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego, które tworzą Bramę Frysztacką jako najbardziej rozpoznawalny i budzący ciekawość przełom Wisłoka. Bieg „Herbowy: przeprowadzony został na dystansie 26 km ze startem w Strzyżowie i mecie we Frysztaku. Trasa biegu miała promować Rezerwatem Przyrody „Herby” i szlaki turystyczne przebiegające przez ten rezerwatu i Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. Natomiast bieg „Dębowy” rozegrany został na dystansie 11 km, którego start odbył się w Wiśniowej. Bieg promował Europejskie Drzewo Roku, którym Jest Dąb Józef z gminy Wiśniowa, Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz Rezerwat Przyrody „ Herby”, który jest częścią wspólną obu biegów.

Organizatorami biegu „poGórze” byli: Centrum Sportu i Turystki w Strzyżowie, Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

Patroni imprezy:

Powiat Strzyżowski - Starosta Pan Bogdan Żybura

Gmina Strzyżów - Burmistrz Pan Waldemar Góra

Gmina Wiśniowa - Wójt Pan Marcin Kut

Gmina Frysztak - Wójt Pan Jan Ziarnik

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - Dyrektor Pan Andrzej Krężałek

Nadleśnictwo Strzyżów - Nadleśniczy Pan Andrzej Modliszewski

  • Data aktualizacji: 2021-05-04 12:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 421 867