Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Sprzątanie świata 2019.

Wzorem lat ubiegłych Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie włączył się w akcję „Sprzątanie świata - Polska 2019". Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!". Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. W akcji „Sprzątania świata” wzięli udział uczniowie wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Jasionce oraz ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej Strzyżowskiej, którzy wysłuchali prelekcji na temat segregacji odpadów oraz udali się w teren w celu pozbierania rozrzuconych śmieci. Taka akcja jest dowodem na to, że wspólne działania na rzecz ochrony przyrody są jak najbardziej wskazane.

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 411