Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

„Mokradła dla różnorodności biologicznej” - hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Mokradeł.

W dniu 4 lutego 2020 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach Światowego Dnia Mokradeł obchodzonego 2 lutego pod hasłem „Mokradła dla różnorodności biologicznej” zorganizował zajęcia edukacyjne dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dukli. Głównym celem spotkania było zapoznanie mieszkańców Dukli i jej okolic z funkcją oraz celami zachowania mokradeł, bagien, a także małej retencji w obszarach objętych ochroną przyrodniczą.  W sesji uczestniczyło ok. 30 osób z terenu Gminy Dukla. Spotkanie składało się z wygłoszenia prelekcji multimedialnej, projekcji filmu dotyczącego ochrony mokradeł oraz przeprowadzenia zajęć w formie warsztatów.

Ponadto uczestnicy spotkania zwiedzili salę przyrodniczą w siedzibie Zespołu oraz poznali wartości przyrodnicze, kulturowe, turystyczne parków krajobrazowych nadzorowanych przez Zespół.

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 288