Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Zapraszamy na etap wojewódzki XIX edycji konkursu ogólnopolskiego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zaprasza laureatów etapu parkowego - uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych wraz z opiekunami do wzięcia udziału w wojewódzkim etapie konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Odbędzie się on 19 marca (tj. czwartek) 2020 roku o godzinie 1000 w Auli (II p.) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Cieplińskiego 4

 IV etap będzie składał się tradycyjnie z dwóch części:

I część – pisemna, będzie polegała na wypełnieniu testu z wyboru zawierającego 25 pytań otwartych i zamkniętych:

Część ogólna (maksymalna ilość punktów - 20 punktów)

  • 7 pytań zamkniętych
  • 3 pytania otwarte

Część „parkowa” (maksymalna ilość punktów - 30 punktów)

  • 10 pytań zamkniętych
  • 5 pytań otwartych

15 pytań będzie dotyczyć informacji o parkach krajobrazowych na Podkarpaciu, przygotowanych przez Zespoły Parków administrujące tymi formami ochrony przyrody, pozostałe 10 pytań z zakresu ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, biologii i geografii, zgodnie z podstawą programową dla klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej została opracowana przez koordynatora ogólnopolskiego, tj. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

II część – rozpoznawanie, będzie polegała na rozpoznaniu 30 chronionych gatunków roślin i zwierząt. Obowiązują pełne polskie nazwy gatunku, bez nazw łacińskich.

Do rozpoznania jest:

  • 15 gatunków roślin chronionych
  • 15 gatunków zwierząt chronionych

Gatunki będą wyświetlane na ekranie, a wszyscy uczestnicy będą je samodzielnie rozpoznawać i wpisywać do karty odpowiedzi.

Łączna ilość punktów do zdobycia w tej części – 30

Do V-ogólnopolskiego etapu konkursu przejdzie ten zespół szkolny, który otrzyma łącznie (w I i II części IV etapu konkursu) największą ilość punktów.

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 396