Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Współpraca w zakresie przeprowadzenia zalecanych zabiegów ochronnych dla stanowiska mieczyka dachówkowatego w miejscowości Jabłonki.

W dniu 8 czerwca 2021 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie podpisał porozumienie o współpracy z Nadleśnictwem Baligród w zakresie przeprowadzenia zalecanych zabiegów ochronnych dla stanowiska mieczyka dachówkowatego w miejscowości Jabłonki.

Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) w Polsce objęty jest ochroną gatunkową. Umieszczony jest na Polskiej czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych w kategorii NT (bliski zagrozenia). Przedmiotowe stanowisko znajduje się na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, teren Nadleśnictwa Baligród, leśnictwo Kołonice, fragment wydzielenia 150 m-01.

Zabiegami ochronnymi (usunięcie nalotów i podrostów drzew i krzewów oraz koszenie traw raz w roku w terminie po 15 lipca) została objęta powierzchnia około 0,07 ha.  

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 086