Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Liczba odsłon: 3379816

Mapka

Mapka

Liczba odsłon: 10103276

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10102831

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10102913

Aktualności

Liczba odsłon: 6354505

W dniu 29 września 2022 r. w ramach podpisanego porozumienia z Zakładem Karnym w Łupkowie, przeprowadzony został konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Z takiej formy resocjalizacji chęć skorzystania zdeklarowało 11-tu osadzonych, którym wcześniej przekazano materiały szkoleniowe i edukacyjne. Po sprawdzeniu i ocenieniu prac przez komisję konkursową wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Konkurs poprzedziła prezentacja multimedialna obrazująca walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe Jaśliskiego i Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego oraz na zakończenie w ramach organizowanej akcji „Sprzątanie świata 2022” odbyła się projekcja filmu „Śmieci nie muszą być problemem”.

Nasze spotkania z osadzonymi mają na celu przekonanie ich do wartości proekologicznych, zapoznanie z przepisami o ochronie przyrody na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody. Odpowiednio przygotowani i zachęceni do takich działań osadzeni mogą, przebywając w Zakładzie Karnym, praktycznie wdrożyć je w życie, a po wyjściu na wolność kontynuować takie działania, przekonując do nich swoje otoczenie.

Galeria
Liczba odsłon: 518

Atrakcje

Grafika atrakcje

Liczba odsłon: 10124683

Multimedia

Liczba odsłon: 10111327
 do góry