Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Zakończenie realizacji zadania pn. Zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego poprzez utrzymanie i poprawę stanu torfowiska alkaicznego – kontynuacja zadania.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zakończył realizację zadania z ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów dofinasowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

I. Zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego poprzez utrzymanie i poprawę stanu torfowiska alkaicznego – kontynuacja zadania.

Wykonawca Zrywka Drewna i Usługi Leśne Jan Klimkiewicz, Wola Niżna 34 38-485 Wola Niżna zgodnie z umową z dnia 7 czerwca 2023 r. wykonał zadanie polegające na utrzymaniu i poprawie stanu torfowiska alkaicznego poprzez ręczne odkrzaczenie wybranych fragmentów młak na użytku ekologicznym „Moczeliska” na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego wraz z ręcznym usunięciem pozyskanej biomasy poza granice użytku. Całkowita powierzchnia prac wyniosła 2,13 ha i objęła ona działkę nr ewid. 12/4 Leśnictwo Mszana (123 f).

Koszt zadania wyniósł 30 000,00 zł. Kwota dotowana przez WFOŚiGW w Rzeszowie to 27 000,00 zł.

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry